اخبار سايت

در خانه بمانیم و درس بخوانیم

 
عکس مدیر سایت
در خانه بمانیم و درس بخوانیم
از مدیر سایت در چهارشنبه، 6 فروردین 1399، 10:14 صبح
 

با مدرسه آموزش از راه دور نواندیشان ، آموزش و درس و مدرسه هیچگاه تعطیل نخواهد بود حتی با بودن کرونا؛