اخبار سايت

آغاز سال تحصیلی جدید و سامانه الکترونیکی نواندیشان

 
عکس مدیر سایت
آغاز سال تحصیلی جدید و سامانه الکترونیکی نواندیشان
از مدیر سایت در جمعه، 29 مهر 1401، 8:12 عصر
 

سال جدید همراه با کارو تلاش از درس و تحصیل باز نمانیم . با استفاده از سامانه الکترونیکی مدرسه آموزش از راه دور نواندیشان گلوگاه . همیشه و در همه حال درس بخوانیم و تحصیل علم و دانش کنیم